Аз знам! Национална антиспин кампанияI Am Aware! The National AIDS Campaign

x

 

 

 


 

Между 30% и 50% от всички 2,3 милиона души, живеещи с HIV в Европа, не знаят, че са HIV-позитивни

Близо 50% от HIV-позитивните биват късно диагностицирани, което води до:

  • Ненавременно започване на лечението
  • Невъзможност за превенция на разпространението на вируса
  • Икономически и социални загуби

112 са новооткритите HIV-позитивни лица в България към края на месец септември 2012 година

По данни на Министерството на здравеопазването болните от СПИН у нас са близо 1600 души

 


 

 

 


 

Обикновено за превенция срещу СПИН се говори основно около 1 декември – днешната дата, обявена за световен ден за борба с вируса на HIV. За жалост обаче болестта съществува и през останалите 364 дни в годината. А за да се предпазим от нея, от нас се иска малко: да бъдем отговорни към себе си, използвайки предпазни средства по време на полов акт и да се подлагаме на изследвания поне два пъти в годината.

Малко хора знаят, че безплатни прегледи се провеждат целогодишно. И не е нужно да чакаме 1 декември, за да си направим кръвен тест. Тук можете да видите някои от кабинетите, в които анонимно можете да се изследвате. 

ООН определя шест основни цели за постигане до 2015 година по отношение на глобалния отговор срещу ХИВ:

  • Намаляване с 50% на предаването на HIV по сексуален път – в това число и сред ключовите уязвими групи като млади хора, мъже, които правят секс с мъже и сексуални работници; предотвратяване на всички нови случаи на инфектиране с HIV в резултат на инжекционна употреба на наркотици;
  • Елиминиране на предаването на HIV от майка на дете;
  • Намаляване с 50% на смъртните случаи в резултат на туберкулоза при HIV-позитивните;
  • Осигуряване на достъп до антиретровирусно лечение на 15 милиона души;
  • Намаляване с 50% на броя на страните, налагащи ограничения за влизане, престой или живеене на HIV-позитивни;
  • Осигуряване на равен достъп до образование на децата, останали сираци в резултат на СПИН, или уязвими по друг начин към заболяването.

В края на месец ноември за пръв път се проведе Европейска седмица за изследване за HIV. Основните цели на инициативата бяха повишаване информираността на хората за начините, по които се предава HIV, както и методите на превенция; повишаване броя на хората, които знаят своя HIV статус; предоставяне на безплатни анонимни консултации; разрушаване на митовете, свързани със заболяването; намаляване броя на късно диагностицираните носители на вируса.

Организаторите на инициативата в София посетиха някои от ключовите заведения в столицата, където раздаваха презервативи и приканваха посетителите да се изследват. Кампанията „Аз знам!” е целогодишна и не е обвързана само със Световния ден за борба с вируса на HIV. В момента в столичните училища се провежда анкета, а резултатите ще бъдат обсъждани по време на беседи отново там, които ще започнат след коледните и новогодишни празници.

Международният символ на борбата с HIV/СПИН е червената панделка. Тя е израз на солидарността към хората, които живеят с вируса и обединява усилията на участниците в общата борба срещу болестта. Червеният цвят на панделката едновременно символизира както любовта, така е и израз на съпричастността към засегнатите от заболяването; олицетворява и кръвта, като така показва болката, причинена от загубата на близките, починали от СПИН; демонстрира яростта, като така изразява безпомощността, с която се приема заболяване, за което няма окончателно лечение. Червеният цвят  е и предупреждение да не се подхожда лекомислено и да не се пренебрегва един от най-сериозните проблеми на нашето съвремие.

Повече информация можете да намерите тук, както и на горещата телефонна линия: 0700 10 515.

Текст: Станислава Добрева

Снимки: Press

 
 

 

 

 

 


 

Between 30% and 50% of the 2.3 million people living with HIV in Europe are unaware that they are HIV-positive

Nearly 50% of the HIV-positive are diagnosed late, which leads to:

     Delayed initiation of treatment

     Inability to prevent the spread of the virus

     Economic and social losses

112 are the newly found HIV-positive people in Bulgaria by the end of September 2012

According to the Ministry of Health in Bulgaria there are 1,600 people who have AIDS.

 


 

 

 


 

Usually prevention against AIDS is a topic mainly discussed aroud December 1st – the World AIDS Day. Unfortunately, the disease exists in the other 364 days of the year. And to prevent it, we want so little: to be responsible to ourselves, using protection during intercourse and be tested at least twice a year.

Few people know that free medical examinations are held throughout the year. And you do not have to wait for December 1st to make a blood test.

 

UN outlines six key objectives for 2015 in terms of the global response to HIV :

   

A 50% reduction of transmission of HIV through sexual transmission – including among key vulnerable groups such as young people , men who have sex with men, and prevent any new cases of infection with HIV as a result of injecting drugs;

    Eliminate transmission of HIV from mother to child ;

    A 50% reduction in deaths due to tuberculosis in HIV- positive ;

    Providing access to antiretroviral treatment for 15 million people ;

    Reduce by 50% the number of countries imposing restrictions on entry, stay or residence of HIV- positive ;

    Ensuring equal access to education for children orphaned due to AIDS or otherwise vulnerable to disease.

 

At the end of November for the first time there was a European Week for testing for HIV. The main objectives of the initiative were increasing people's awareness of ways in which to transmit HIV, and methods of prevention, to increase the number of people who know their HIV status, providing free anonymous counseling , destroying the myths associated with the disease , reducing number of later diagnosed carriers of the virus .

 

Organizers in Sofia visited some of the key institutions in the capital, where condoms were gifted and visitors were tested for free. The campaign "I am aware! " is year-round and is not bound only to the World AIDS Day.

 

The international symbol of the fight against HIV / AIDS is a red ribbon. It is an expression of solidarity with people living with the virus and brings together participants in the common fight against the disease . The red color of the ribbon simultaneously symbolizes both love to those affected by the disease , and represents the blood, thus showing the pain caused by the loss of relatives who died of AIDS, thus expressing helplessness, a feeling people with the disease get as there is no definitive treatment. Red is a warning not to be treated lightly and we shouldn't neglect one of the most serious problems of our time.

More information can be found on this hotline : 0700 10 515 .

 

Written by Stanislava Dobreva

Pictures: Press

 
 

 

Още по темата
FASHION INSIDE CLUB

Очаквайте нашите отстъпки, промоции, новини и лимитирани предложения.
Запишете се сега!/


Какво ново

Бански Audrey от Sun Diva

Бански Audrey от Sun Diva Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Къси дънки от SAINT LAURENT

Къси дънки от SAINT LAURENT Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Кимоно Hanna by SUN DIVA

Кимоно Hanna by SUN DIVA Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Цял бански костюм RITA от Sun Diva

Цял бански костюм RITA от Sun Diva Може да купите от тук

Look of the day

~LOOK OF THE DAY~

Роклята – универсално оръжие и за офис, и за почивка.

Ако сте пропуснали
Най-четени

ВЗЕМИ 15% ОТСТЪПКА

ЗА FASHION INSIDE SHOP

АБОНИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН И ПОЛУЧИ 15% ОТСТЪПКА ПРИ СЛЕДВАЩАТА ТИ ПОРЪЧКА!

АБОНИРАЙ МЕ