Влиянието на рождения ден върху пътя на реализация – от 16-ти до 31-ви

x

Вибрацията на деня, в който си роден има голямо влияние върху твоя път на живота и е от голяма полза при избирането на професията ти. Неговото влияние трае цял живот, но най-активно между 28 и 56-та година. Това е едно от трите подразделения на цикли и е важно, защото влияе през средния или цъфтящия период на живота ти. Следва таблицата на рождените дни.

От 1-ви до 15-ти прочетете тук.

16. ШЕСТНАДЕСЕТИЯТ ДЕН

Склонен си към нервност и понякога те считат за раздразнителен. Имаш склонност да си създаваш сам усложнения и сплетни за себе си и страдаш от последствията. Естествено си отдалечен от хората чрез 7, но се стремиш към дом и любов чрез 6. Ако избереш изкуство или литература като професия, трябва да имаш някой практичен интерес за твоите прекрасни способности на разсъдливост и анализ. Не обичаш да ти се месят в плановете. Отлагаш и живееш премного за себе си. Искаш чувства, но не всякога правиш усилия да ги спечелиш.

17. СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ ДЕН

Умствено си издигнат и с горд дух, консервативен понякога, щедър или скъперник, събиращ или разпиляващ. Ти си много установен в твоите идеи и рядко се поддаваш на други. Ти си в добрата 8 вибрация, финансова и банкова и можеш да запазиш и управляваш интересите на другите с много голям успех. Трябва да оглавяваш собствено предприятие и не трябва да работиш със съдружници или партньори, само с подчинени. Изпълняваш, каквото предприемеш с тях и трябва да се занимаваш с работа в голям мащаб, като някой друг се занимава с детайлите, тъй като ти мразиш да се занимаваш с тях. Крайният сбор на това число управлява Земята и ти би успял в предприятия свързани с нея, като земи, мини, петрол или скотовъдство. Имаш любов към знанията и изследванията, писателство, което ще бъде предимно техническо или историческо, а не романи. Търсиш доказателства за духовните работи.

18. ОСЕМНАДЕСЕТИЯТ ДЕН

Ще имаш много промени, активност, пътувания. Големи неща ще се очакват от тебе, защото ти е дадено независимото 1 и изпълнителното 8 така че могат да те натоварят с грижата за старите и безпомощните или с групи или общества, които ще имат твоята помощ. Не обичаш да вземаш съвет и рядко се нуждаеш от него. Склонен си към права, религия, политика или каквото и да е голямо поле за работа, която се нуждае от способен администратор. Първите ти усилия може не винаги да са успешни, но ще успяваш, ако повториш. Макар, че си доста емоционален, чрез 9, си силно интелектуален и обичаш разсъжденията и спора. Би станал прекрасен драматичен критик и писател, също добър оратор. Никога не си рязък в парични сделки, чувствайки отговорността на твоята 9-ка. Брак или годеж в този цикъл ще бъдат анулирани или ще скъсаш връзката. Никога не започвай нещо в лична година 9.

19. ДЕВЕТНАДЕСЕТИЯТ ДЕН

Тази вибрация съдържа цялата гама от числа от 1 до 9. Ти си логичен, постоянен, неизменен, практичен, артистичен и универсален. Трябва да бъдеш независим и да не се подчиняваш на ограничения. Можеш да се издигнеш до голяма висота или да паднеш в голяма дълбочина в дела и чувства. Не обичаш конвенционалността и не се подчиняваш в личния си живот. Много си разнообразен и разностранчив и можеш да успееш в много неща – главно по право, музика или като директор – специалист. Принадлежиш повече на професията, отколкото на предприятията. Би станал прекрасен политик или общественик, защото имаш дълбоко чувство на отговорност. Ще бъдеш принуден да направиш много нагласи в личния си живот. Имаш дълбоко отвращение към посредничеството и силен импулс към подобряване на условията си. Жадуваш за промяна и разнообразие и винаги правиш промени в обстановката си.

20. ДВАДЕСЕТИЯТ ДЕН

Ще намериш подходящата си среда в малко предприятие в атмосфера на приятелство и протекция. Не си склонен към по-обширни полета на действие и се задоволя ваш да работиш с други, вместо да поемеш отговорност сам. Би бил превъзходен политик или проповедник, макар че се изразяваш много по-добре на хартия, отколкото пред публика. Симпатичен си и любвеобилен. Способен да работиш в управлението на недвижими имоти, в кооперативно право, където вниманието ти към детайлите е важен фактор. Способен си да складираш много знание и трябва да получиш добро образование. Имаш голяма склонност към Природата и твоя дом, семейството и приятелите. Обичаш да помагаш, но не обичаш физическия труд. Трябва да се изразяваш музикално, но не като солист, а в хор или оркестър.

21. ДВАДЕСЕТ И ПЪРВИЯТ ДЕН

Имаш добър и красив глас, но можеш да срещаш трудности в култивирането му за публично пеене. Ти си магнетичен и музикален. Обичаш красотата, изкуството и танца. Много си нервен и трябва да контролираш твоите необясними отвращения към неща и хора. Повече си възприемчив, отколкото активен в твоите изрази на любовта, но много се гордееш и интересуваш от обектите на твоите чувства. Ти си по-добър приятел, отколкото съпруг, защото си склонен към подозрителност, поради въображението си. Избягвай склонността си към тревожност и потиснатост. Твоята тройка ще те отведе към книги, издателство, публикация и списания. Ще имаш успех по всяка образователна линия.

22. ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ ДЕН

Едно от господарските числа. Ще функционираш в обективния и в субективния свят и трябва да внимаваш да запазиш равновесието си между двата свята. 22 е нервно и прекалено стимулиращо и има нужда от много почивка и уединение, за да намери и опази своето равновесие. Много си интуитивен и трябва да разчиташ на първите си впечатления. Постоянно си разпъван между желанието да изразяваш своите идеали и да ги опазиш в тясна и конструктивна рамка. Имаш неограничената сила на двете полета, но имаш универсална мисия и не бива да имаш лични амбиции. Би станал прекрасен юрисконсулт на фирма, минен инженер, геолог или пазител на обществени интереси. Можеш да търгуваш с големи земи, но се старай сам да бъдеш хазяин. Избягвай всяко съмнително предприятие като комар и прочее, бъди сигурен, че ще бъдеш хванат и че ще страдаш в последствие. Търси най-голям успех във формата. Можеш да успееш по всяка линия, която отговаря на твоите идеали. Има много велики поети, музиканти, откриватели с 22 и такива, които са постигнали слава и име за себе си и дали принос за общото благо. Това е изискването на 22.

23. ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИЯТ ДЕН

Ти си много съчувстващ, чувствителен и разбиращ хората. Имаш практичен ум, който те прави ценен за различни класи хора. Твоето число е 5 – физическо поле, което ти дава необясними способности да диагностицираш всякакви физически разстройства и би имал голям успех като милосърдна сестра или доктор, но хирург, тъй като мисията на твоето число е да строи и лекува, а не да разрушава. Твоите технически и практически способности ще ти дават интерес към химията, правото и търговията. Ти си премного практичен, за да успееш в изкуствата. Нямаш чувство на малоценност и си напълно изпълнителен. Популярен си и обичаш контакт с обществото. Използваш напълно всяко положение и извличаш много от живота. Понасяш с желание много товари и си прекрасен компаньон.

24. ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИЯТ ДЕН

С този рожден ден ще бъдеш много активен и ще страдаш от прахосване на енергия. Ще се съсредоточаваш понякога в едно нещо, но ще копнееш за чести промени. Ти си силно свързан с изкуството, музиката и скулптурата. Имаш значителен талант за сцената и си драматичен по природа. Но би имал и паричен успех като банкер, търговец или предприемач. Също можеш да спечелиш от недвижими имоти, продажба на земя. Практичен си, но също така и склонен към мечтателност. Външните работи нямат голяма стойност за теб и ти не цениш нито парите, нито времето. Имаш чувство към дом и високо развито себе. Избягвай чувството на потиснатост, ревност и тревожене. Ще научиш много чрез наблюдателността си.

25. ДВАДЕСЕТ И ПЕТИЯТ ДЕН

Ти си по природа пророческа и интуитивна натура, имаш силна склонност към окултизъм. Не си винаги разбран, защото прикриваш истинското си чувство. Имаш талант за рисуване, скулптура и резбарство. Можеш да се усъвършенстваш във всяка област на изкуството, към която си силен. Имаш чудесен глас и можеш да свириш и пееш. Можеш да успееш в търговията и да се интересуваш от конструктивната й страна. Склонен си да се колебаеш и ако не надделееш тази склонност, работите ти ще страдат. Научи се на съсредоточаване и накарай ума ти да се стабилизира. Слабостта ти е в чувствата. Това число има склонност да се отдели от правия път, пали се. Хора с този рожден ден са склонни да проповядват морал, но да практикуват свободния. Ти имаш надежда и идеали. Работи против мързела.

26. ДВАДЕСЕТ И ШЕСТИЯТ ДЕН

Няма за теб дребно нещо, което да не се постави в практична употреба. Ти се взираш много навътре и живееш в миналото в ущърб на настоящето и бъдещето. Почваш много неща, но ти е трудно да ги изкараш до край. Трябва да избереш професия по артистична линия, но не музика. Можеш да търгуваш в голям мащаб с такава професия. Ти можеш да се издигнеш до големи постове, но и да паднеш според както постъпваш. Трябва да имаш добро образование. Ако вкусът ти не води към изкуството, ще имаш успех в политиката, в дипломацията или в обществения сектор. Имаш склонност към семейство, обичаш дом, деца и трябва да се ожениш рано. Придирчив си към личните си принадлежности и обичаш показния цвят и облекло. Не настояваш за физически удобства и си много щедър към другите.

27. ДВАДЕСЕТ И СЕДМИЯТ ДЕН

Това е число от четвърто измерение и е склонно към повече материалност, отколкото другите деветки. То носи силна брачна вибрация, но както е казано преди, брак в цикъл 9 ще те разочарова. Числата след 26 имат склонност да скитат, тъй като нямат свой дом. Не трябва да имат такъв. Ти си силен, безмълвен, определен, естествен водач си и не можеш да бъдеш в подчинено положение. Би станал добър адвокат, голям търговец или дипломат. Не обичаш да даваш сметка за поведението си, горещ си в чувствата и прекалено си привързан към семейството си. Ти си разностранчив и артистичен и много способен скулптор. Имаш литературни таланти и религиозни склонности и твоето верую клони към мъдростта на изтока, а не към ортодоксалност. Ти можеш да бъдеш журналист, автор, лектор или учител, защото имаш всички необходими качества за литературни постижения.

28. ДВАДЕСЕТ И ОСМИЯТ ДЕН

Това е най-емоционалната от всички единици. Ти си със силна воля, постоянен, доминиращ, но изпълнен с любов и можеш да нарушиш всички традиции заради нея. Ще имаш необикновени връзки като архитект или инженер, учител, лектор или адвокат. Искаш да превъзхождаш другите и би направил големи жертви, за да постигнеш това. Трябва да избягваш мързела, защото скоро ще придобиеш навик на празна мечтателност и дребнавост, които ще унищожат твоите прекрасни дарования. Склонен си да преувеличаваш всичко, което се отнася до твоя живот и така си създаваш много разочарования. Обичаш свободата и страдаш от ограничения. Когато идеалите ти се реализират, обикновено ги изоставаш и последният ти успех избледнява в забвение.

29. ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТИЯТ ДЕН

Ти си вдъхновен и духовен – 2 плюс 9 равно на 11, и способен за водачество с големи резултати. Можеш да разрешаваш трудните проблеми и да обединиш религиозните различия. Чрез голямата си сила, можеш да бъдеш за другите чест или разрушение. Ти си краен във всички неща, интензивен в любов и размисъл, радостен или подтиснат. Трябва да пазиш нервите си. С тебе лесно не се живее, защото си погълнат от своите мечти и забравяш да се погрижиш за удобството на другите. Подаваш се на много настроения и трябва да имаш определена работа, която да те държи в равновесие.

30. ТРИДЕСЕТИЯТ ДЕН

Изпълнен си с електричество и жизненост, доста си нервен. Не се разболяваш лесно и имаш голяма съпротивителна сила за болестите. Трябва да се пазиш от обсебване. Не предприемай напразни полети в астралните полета. Имаш определени мнения и не си склонен да мислиш, че не винаги си прав в своите заключения. Имаш малко познания. Трябва да търсиш още много въображение и интуиция. Чудесен компаньон си. Ти бил прекрасен учител, писател или социален работник. Лоялен си, макар че си склонен към флирт. Обичаш да ти оценяват дарбите и делата. Превъзходен управител си, но прекомерно много си привързан към работата си.

31. ТРИДЕСЕТ И ПЪРВИЯТ ДЕН

Както и тридесетия ден никога не си играй с психически явления. Твоите аспирации не са винаги разумни, могат да ти докарат разочарование. Трябва да култивираш силата и приложението на четворката, за да успееш в живота. Имаш добри търговски качества, но декораторството и писателството ще ти бъдат по-удобна работа. Би бил прекрасен химик, физик или алхимик, защото имаш голяма оригиналност при комбиниране на веществата. Обичаш да пътуваш и не обичаш да живееш сам. Трябва да се ожениш рано, защото отговорността е необходима за твоето стабилизиране. Никога не забравяш нито услугите, нито обидите. Научи се на закона и на силата на парите, защото имаш склонност да ги разпиляваш непредвидливо.

От 1-ви до 15-ти прочетете тук

по Фл. Кембъл

Източник: http://pims.ucoz.net

С любезното съдействие на Хороскопи Астро ЕМ horoskop-astrom.com

Още по темата
FASHION INSIDE CLUB

Очаквайте нашите отстъпки, промоции, новини и лимитирани предложения.
Запишете се сега!/


Какво ново

Асиметрична жилетка от вълна и кашмир от ALEXANDER MCQUEEN

Асиметрична жилетка от вълна и кашмир от ALEXANDER MCQUEEN Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Малка кожена чанта от CHLOÉ

Малка кожена чанта от CHLOÉ Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Бели боти от MONCLER

Бели боти от MONCLER Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Черно поло с копчета от BALMAIN

Черно поло с копчета от BALMAIN Може да купите от тук

Look of the day

~LOOK OF THE DAY~

Предвестници на пролетта.

Ако сте пропуснали
Най-четени

ВЗЕМИ 15% ОТСТЪПКА

ЗА FASHION INSIDE SHOP

АБОНИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН И ПОЛУЧИ 15% ОТСТЪПКА ПРИ СЛЕДВАЩАТА ТИ ПОРЪЧКА!

АБОНИРАЙ МЕ