РАЗБЕРЕТЕ В КАКВО СЕ КРИЕ ВАШАТА СИЛА СПОРЕД ДЕНЯ ОТ СЕДМИЦАТА, В КОЙТО СТЕ РОДЕНИ (II ЧАСТ)

x

Sep11TT_MaleFemaleModels1

 


Продължение

Четвъртък

Денят на Юпитер и този на хората, отнасящи се много сериозно към семейството. В стари времена от родените в четвъртък излизали прекрасни законодатели, чинов­ни­ци, жреци. Хората на Юпитер и днес предизвикват уважение и привличат с досто­ле­пието си, но могат да се окажат високомерни и самоуверени, макар че винаги се ста­раят да бъдат справедливи. Те излъчват усещане за авторитет и власт и не си пред­ста­вят за себе си друго, освен ролята на организатор или ръководител, направляващ действията на околните.

Човекът на Юпитер сякаш през цялото време вразумява другите, а целият му жи­вот е сякаш пример за останалите. Той е силен, смел, целенасочен, с развита ин­туиция и способност да предугажда бъдещи събития. Жизнен, ентусиазиран, сър­де­чен и комуникативен, човек-оптимист, който обича и уважава и е готов на всичко за хората. Избягва споровете и предпочита да решава проблемите мирно и спокойно, но понякога проявява натрапчива упоритост. Стреми се към успех, умее да изслушва, но обикновено не се съобразява с чуждото мнение. Прави каквото сметне за добре и трудно отстъпва. Обича спорта, животните и пътуванията.

Жените, родени на този ден, будят всеобщо уважение. Те умеят да постигат ус­пех във всяко начинание. За свое хоби могат да изберат шиенето, бродерията, ръко­делието.

И двата пола имат добри възможности за успешна кариера в области като поли­ти­ка, религия, администрация, организация и управление на всички нива.

Ако отдавна отлагате разговор с началника си, например по повод увеличение на заплатата, направете го в четвъртък – най-вероятно тогава той ще е настроен добро­на­мерено и ще се постарае да бъде справедлив. В случай на неуспех, изчакайте още сед­мица и опитайте щастието си отново в четвъртък.

В този ден ние сме най-комуникативни и общителни. Ако планирате делови пре­го­во­ри, срещи с приятели, подходящо е да изберете този ден на Юпитер, когато кон­так­ти се осъществяват и установяват най-добре.

В четвъртък най-полезна е леката диета, а още по-добре – лечебното гладуване.

Според някои традиции в четвъртък не трябва да се работи ръчна работа и да се носи рубин. Този ден е благоприятен обаче за женитба, а в Ориента това е най-под­хо­дя­щия ден за бракосъчетания и прекрачване прага на дома от младоженците.

Подходящи талисмани и амулети за родените в четвъртък – фигурка на малко чукче.

Цветове на късмета през този ден: Жълто, зелено, виолетово и индиго.

–  Жълтото помага във всяко едно отношение

–  Зеленото привлича  нови приятели и носи късмет в работата и бизнеса

Петък

Денят на Венера – покровителка на любовта и изкуствата. Хората, родени в петък, са обаятелни, вежливи, чувствени, ласкави и за тях е много важна външната красота – копринени чаршафи, мека светлина… Артистичността им често ги води към работа в сферата на естетиката, изкуството и любовта. В петък на света идват естети, актьори, хора с творчески заложби, миротворци и носители на мира – това са най-добрите им качества. Тези индивиди са хора надеждни, практични и на тях може да се разчита бук­вално за всичко.

Родените в петък са привлекателни, умни, кокетни, красноречиви, практични и чувст­вителни. Податливи са на променливи настроения и не понасят песимизма, стра­­данието, подчиненото положение. Обичат удоволствията и се стараят да внесат радост, красота и оптимизъм в живота – своя и на околните. Приятно им е само с партньори, които им предлагат свобода и комфорт, като не ги ограничават с ревност и по­­дозрения. Понякога им е трудно да бъдат задържани само в тесните рамки на се­мейството и на битовите проблеми. Въпреки това държат много на дома и домашния уют, умеейки да създават приятна атмосфера и да сплотяват близките си. Обик­но­ве­но ги привличат езотериката, астрологията и нетрадиционната литература.

Жените, родени в петък, допринасят за мира, спокойствието и хармонията в дома и на работното място. Тези дами имат творчески наклонности и естетически усет. На тях би се отдало с лекота  хобито да свирят на различни иструменти или да се от­да­дат на рисуване.

Петък – денят на Венера се характеризира с емоционален подем и повишена чув­ст­вителност. Той е най-добър за рандевута и срещи – дори със собствения съпруг/а. Пе­тък е най-подходящото време за запознанства, свързани с любовни контакти, а та­ка също и за сключване на брак (четвъртък също е добър).

Най-подходящото меню за петък са тестените изделия и сладките неща.

Според някои вярвания в този ден Ева е дала на Адам да отхапе от ябълката и затова петък се счита за неблагоприятен. В окултизма пък се приема, че нощта на петък срещу събота е „сабат” – времето, когато се събират вещиците и дяволите. Ня­кога в Англия и Съединените щати петък бил денят, в който бесели престъпниците.

Подходящи талисмани и амулети за родените в петък – фигурка на малка звезда.

Цветове на късмета през този ден: Розово и светлосиньо

–  И двата цвята имат еднакво влияние. Носени в петък, те помагат в любовта, в орга­ни­зационните дейности и деловите ангажименти

Събота

Денят на Сатурн – една много сериозна планета. В този ден се раждат философи, учени, учители – хора, отнасящи се отговорно към всичко, което става в тях, с тях и около тях. Дори, ако този човек е съвсем обикновен – вие винаги можете да раз­чи­та­те на него, той няма да ви изостави в беда.

Със събота се асоциира всичко, което е свързано с уединението, с тайните. Хо­ра­та на Сатурн  често пъти са единаци и философи-самотници. Те са сдържани, слаби и аскетични. В живота се държат обособено и в древността от тях ставали добри шпиони и специалисти в онези области, където е необходимо да се пази тайна.

Роденият в събота се отличава с голямо трудолюбие, сила, ентусиазъм, тър­пе­ние, развит интелект, импулсивен характер, развито чувство за дълг и отговорност. Той е сериозен, самостоятелен, рационален, практичен и дискретен човек. Обик­но­ве­но в личния живот не му върви „по мед и масло” и/или се намира под влиянието на ро­до­ва карма, но със своя труд, големи усилия и постоянство е в състояние да постигне завидни резултати и уважение. Понякога е голям мърморко и критикар.

За хората на Сатурн брачните вериги са свещени, те почти никога не се влюбват от пръв поглед и се стараят да държат юздите на своите чувства. Непристъпността на родения в събота може да рухне само когато му се даде да разбере, че може да е сигурен във вас, и че вашите чувства са проверени. Тогава можете да се учудите на проявената от него импулсивност и завладяваща чувственост.

Жените, родени в събота, са много загадъчни и малко дистанцирани, за което влияние има присъствието на Сатурн. Като хоби, в кулинарно отношение те нямат равни на себе си. Също така могат да изработват различни видове кукли и са добри в ръкоделието.

Събота е денят, избран от Бога за създаването на човека. Тя е идеален ден за бракосъчетания и предлага най-голяма гаранция за щастие. Според някои поверия в събота не трябва да се сменя работата, защото това носи нещастие.

Съботата е благоприятна за занимания с индивидуални проблеми, медитация, окултни занимания, приключване на нещата и окончателното им анализиране. Денят е благоприятен и за дейности, свързани с имущество, особено недвижимо, за по­ла­гане на фундамент, за строителство.

И да напомним, че в събота е добре да се говори по-малко и да се мълчи повече. В този ден е целесъобразно да се откажем от алкохол, лютиво, пушено и да не зло­упот­ребяваме с мазни блюда.

Подходящ талисман и амулет за родените в събота – фигурка на лъв или лъвица

Цветове на късмета през този ден: Тюркоазено и кафяво

– Тюркоазеното помага човек да е активен  на работното място и да привлича при­ятелства и пари

– Кафявото също привлича пари, но пази и от неприятели, и стимулира мозъчната активност

Неделя

Денят на Слънцето, което хората, родени на този ден, са обречени да „носят“ със себе си през целия живот. Дори и ако времето е облачно и дъждовно, те все едно са най-щастливите от всички останали, родени в другите дни на седмицата. Творческият под­ход на „слънчевите“ хора винаги им помага, той им заменя, например чувстви­тел­ността на „понеделника“ и гъвкавия ум на „срядата“. В любовта при тях всичко из­бух­ва и сияе като фойерверк, а и в другите свои дейности те са непредсказуеми.

Родените в неделя се отличават с жизнен, енергичен и амбициозен характер, с обаяние, доброта, откровеност, спокойствие и уравновесеност. Обикновено са къс­мет­лии и им върви почти навсякъде и във всичко. По тази причина често са склонни до определена възраст /35 години/ да почиват „на лаврите си” и да не полагат осо­бе­ни усилия за бъдещето. Добре е, ако партньорът на тази личност е роден  в четвъртък /то­гава се раждат властните и взискателни хора/, който би могъл да насочи и до­раз­вие способностите и многобройните заложби на слънчевия човек.

Неделя е денят на големите планове и оригиналните решения на наболели про­бле­ми. Неделята е свързана със Слънцето, което е символ на персоналност и инди­ви­дуалност, показва активното проявяване на човека в околния свят, на осъзнаването на своето място в него, на активното светоусещане и силното творческо начало.

Жените, родени в неделя, са винаги преливащи от щастие. Те са под знака на све­ти­лото, което ги зарежда с енергия и всяко начинание им се отдава без много труд. Като хоби най-много биха им подхождали заниманията с градинарсво, цветарството и направата на различни накити.

В неделя най-силно се проявява въздействието на Слънцето, което дава активен подем на жизнените сили. Този ден обаче е неподходящ за делнични грижи, защото тогава психиката ни се стреми да се освободи от седмичното напрежение. Неделята не бива да се прекарва в уединение или да се правят авантюристични сделки. Денят не е подходящ и за нови запознанства. В неделя следва да се пристъпва към нови де­ла, да се започва лечение и други оздравителни процедури.

Неделя ви дава пълна гастрономична свобода.

Чудесно е да се родиш в неделя, защото това най-често е гаранция за необик­но­вена съдба, за лесно побеждаване на силите на злото и за успешни начинания. Спо­ред поверията обаче сменянето на спалното бельо в неделя носи нещастие.

Подходящи талисмани и амулети за родения в неделя – всякакви фигурки, изра­бо­тени от злато.

Цветове на късмета през този ден:  Жълто, кремаво, златисто и оранжево.

– Жълтото и кремавото придават оптимизъм и вяра в собствените сили като също по­магат  във всяка дейност

– Златистото и оранжевото улесняват  отношенията  с близките и приятелите

С любезното съдействие на Хороскопи Астро ЕМ. Вижте повече тук: horoskop-astrom.com

Вижте още:

РАЗБЕРЕТЕ В КАКВО СЕ КРИЕ ВАШАТА СИЛА СПОРЕД ДЕНЯ ОТ СЕДМИЦАТА, В КОЙТО СТЕ РОДЕНИ (I ЧАСТ)

КАПАНИТЕ НА ЛЮБОВТА

 

Още по тематаКоментари

FASHION INSIDE CLUB

Очаквайте нашите отстъпки, промоции, новини и лимитирани предложения.
Запишете се сега!/


Какво ново

Къси панталони от BALENCIAGA

Къси панталони от BALENCIAGA Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Сако от BALMAIN

Сако от BALMAIN Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Дамска чанта от SAINT LAURENT

Дамска чанта от SAINT LAURENT Може да купите от тук

Препоръки от седмицата

Бяла рокля от MATICEVSKI

Бяла рокля от MATICEVSKI Може да купите от тук

Look of the day

~LOOK OF THE DAY~

Между два сезона…

Ако сте пропуснали
Най-четени

ВЗЕМИ 15% ОТСТЪПКА

ЗА FASHION INSIDE SHOP

АБОНИРАЙ СЕ ЗА НАШИЯ БЮЛЕТИН И ПОЛУЧИ 15% ОТСТЪПКА ПРИ СЛЕДВАЩАТА ТИ ПОРЪЧКА!

АБОНИРАЙ МЕ